Zangvogels

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
zangvogels Zanglijster Turdus philomelos ... 5, 6, 13, 16
zangvogels Wielewaal Oriolus oriolus kwetsbaar ... 5. 16
zangvogels Roodborsttapuit Saxicola rubicola niet bedreigd ... 2, 6, 7, 13
zangvogels Roodborst Erithacus rubecula over het gehele terrein v... 5, 16
zangvogels Ringmus Passer montanus ... 13
zangvogels Nachtegaal Luscinia megarhynchos kwetsbaar in 1969 gehoord... 16
zangvogels Merel Turdus merula ... 5, 13, 16
zangvogels Kramsvogel Turdus pilaris in 1969 's winters i... 16
zangvogels Koperwiek Turdus iliacus ... 5, 16
zangvogels Huismus Passer domesticus ... 13
zangvogels Grote lijster Turdus viscivorus ... 2, 16
zangvogels Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus ... 2, 5, 6, 13, 16
zangvogels Beflijster Turdus torquatus ... 2
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven