ANBI

Stichting Marke Gorsselse Heide is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Hierdoor genieten onze donateurs belastingvoordeel.

Ten behoeve van de registratie als ANBI maakt Stichting Marke Gorsselse Heide melding van het volgende:

 

Doelstelling

 

Stichting Marke Gorsselse Heide is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen die worden ontvangen in het kader van het algemeen belang. De donateur kan de giften – binnen de daarvoor geldende regels – aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl (zoekterm ANBI).

Met ingang van 2014 dient een instelling die bij de belastingdienst is geregistreerd op de website een aantal gegevens openbaar te maken. Op deze website van Marke Gorsselse heide vindt u informatie over de bestuurssamenstelling, het beleid, de doelstelling en gegevens over activiteiten van de Marke Gorsselse Heide. De meer specifieke gegevens betreffende het beloningsbeleid en de verantwoording vindt u in het jaarverslag. Dit verslag is op verzoek beschikbaar; hiervoor kunt u via de mail een exemplaar aanvragen info@markegorsselseheide.nl

 

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan

 

De natuurwaarden van de Gorsselse Heide, uniek natte heide gebied, terug te brengen en veilig te stellen. Dit te doen door:

  • het uitvoeren van het Natuurherstelplan Gorsselse Heide.
  • een langdurig en consistent beheer
  • het vergroten van de lokale betrokkenheid

 

 

Bestuur

 

Andrea van Schie, voorzitter
Peter van der Steege, secretaris
Willem Rienks, Penningmeester
Gerrit Brummelman, lid
vacature

 

 

Jacques Duivenvoorden, rentmeester

 

 

 

Jaarverslag

 

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten, informatie over beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Download het jaarverslag 2022

Download het jaarverslag 2021

Download het jaarverslag 2020 

Download het jaarverslag 2019 

Download het jaarverslag 2018

Download het jaarverslag 2017 

Download het jaarverslag 2016

Download het jaarverslag 2014/2015

Download het jaarverslag 2012/2013

 

 

 

RSIN/fiscaal nummer

 

8201.41.331

 

Postadres

 

Stichting Marke Gorsselse Heide
Domineesteeg 2
7213  LP Gorssel

info@markegorsselseheide.nl

 

Donaties

 

Bankrekening nummer:

 

NL61RABO0150260881

 

t.n.v. Stichting Marke Gorsselse Heide

 

 

 

Wandelingen op verzoek

Wandelen op afspraak met een groep, bijv. familie of (buurt-) vereniging, onder begeleiding van een natuurgids over de Gorsselse Heide is op verzoek mogelijk.
Stuur hiervoor een mail naar Marleen Raats

Word heidemaatje

Lezingen