« Terug

Roodborsttapuit

Details

Categorie zangvogels
Wetenschappelijke naam Saxicola rubicola
Rode lijst niet bedreigd
Opmerkingen
Bron 2, 6, 7, 13
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodborsttapuit
Bijzonderheden

Hoewel de Roodborsttapuit landelijk in toenemende mate agrarische landschappen betrekt is hij binnen de BMP plot een echte heide bewoner. Alle 4 broedparen paren bevonden zich in 2013 in het centrale heidegebied, met een voorkeur voor gedeelten met verspreide opslag en afwisseling in vegetatiestructuur en –samenstelling. Het sterk met pijpenstro vergraste deel werd gemeden.
Het aantal broedparen in 2013 is vergelijkbaar met dat in 2012. Blijkbaar heeft de lang voortdurende winter en aansluitend koud begin van het voorjaar geen negatieve invloed gehad op de lokale populatie. De soort lijkt nu duidelijk talrijker dan in de periode 1995-2005 toen het aantal jaarlijks schommelde tussen 0 en 2 broedparen. Deze toename is in lijn met het landelijk beeld.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon. Foto: Frens Westenbrink 20 juli 2015.