Reptielen en amfibien

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Zandhagedis Lacerta agilis ... 2
Ringslang Natrix natrix Foto: P. Schoolderman ... 2. 16
Levendbarende hagedis (kleine hagedis) Zootoca vivipara (Lacerta vivipara Jacquin) gevoelig n 1969 werd deze soort ze... 2. 16
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris (syn. Trituris vulgaris) Tabel 1 Ffwet ... 16
Kamsalamander of grote watersalamander Triturus cristatus Beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming ... 16
Heikikker Rana arvalis ...
Hazelworm Anguis fragilis In 1968 gezien bij de Cor... 16
Groene kikvors (middelste groene kikker) Pelophylax esculentus (Rana esculenta) ... 16
Gladde slang Coronella austriaca Beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming ... 1. 2
Gewone of bruine pad Bufo bufo ... 16
Bruine kikvors (kikker) Rana temporaria In 1969 minder talrijk da... 16
Adder Vipera berus In 1968 werden verscheide... 16
Adder Vipera berus In 1968 werden verscheide... 16
Gladde slang Coronella austriaca Beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming ... 1, 2
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven