Zoogdieren

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Vleermuizen Watervleermuis Myotis daubentonii ...
Hondachtigen Vos Vulpes vulpes ...
Marterachtigen Steenmarter Martes folna ...
Vleermuizen Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii ...
Vleermuizen Rosse vleermuis (vroegvlieger) Nyctalus noctula ...
Rode (gewone) eekhoorn Sciurus vulgaris ... 2, 16
Herten Ree Capreolus capreolus in het nedersaksisch ... 2, 16
Mollen Mol Talpa europaea ...
Vleermuizen Laatvlieger Eptesicus serotinus ...
Hazen Konijn Oryctolagus cuniculus ... 16
Hazen Haas Lepus europaeus ... 1, 13, 16
Grootoorvleermuis Plecotus auritus ...
Vleermuizen Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellu ...
Vleermuizen Franjestaart Myotis nattereri kwetsbaar ... http://nl.wikipedia.org/wiki/Franjestaart_(vleermuis)
Marterachtigen Das Meles meles streng beschermd ... 2
Marterachtigen Bunzing Mustela putorius ... 2
Vleermuizen Baardvleermuis Myotis mystacinus niet bedreigd ...
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven