Libellen

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Libelludae Zwarte heidelibel Sympetrum danae Foto: Fr. Westenbrink ... 2, 15, 16, 20
Anisoptera Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum gevoelig Foto: Fr. Westenbrink ... 2
Anisoptera Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope Foto: Fr. Westenbrink ... 2
Libelludae Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale zeer zeldzaam Foto: Fr. Westenbrink ... 25
Anisoptera Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis ... 15
Zygoptera Watersnuffel Enallagma cyathigerum in 1969 in grote aantalle... 2, 15, 16, 20, 25
Anisoptera Vuurlibel Crocothemis erythraea waarneming 22 juni 2016 ... 2. 25
Zygoptera Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula in 1969 kleine aantallen ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Vroege glazenmaker Aeshna isoceles niet bedreigd Foto: Fr Westenbrink <... 2, 20, 25
Libelludae Viervlekkige libel (Viervlek) (Viervlek) Libellula quadrimaculata 2, 16, 20, 25
Libelludae Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia Foto: Fr. Westenbrink ... 2, 16, 25
Anisoptera Venglazenmaker Aeshna juncea ... 15, 16
Zygoptera Tengere pantserjuffer Lestes virens 2, 20, 25
Zygoptera Tengere grasjuffer Ischnura pumilio Foto: Frens Westenbrink ... 20
Zygoptera Tangpantserjuffer Lestes dryas 2, 20
Libelludae Steenrode heidelibel Steenrode heidelibel Foto: Frens Westenbrink ... 2, 16, 20, 25
Corduliidae Smaragdlibel Cordulia aenea ... 16. 25
Anisoptera ierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis ... 25
Anisoptera Rivierrombout Gomphus flavipes Foto Frens Westenbrink ... 2
Libelludae Platbuik Libellula depressa 2, 20, 25
Gomphidae Plasrombout Gomphus pulchellus niet bedreigd 25
Anisoptera Paardenbijter Aeshna mixta glazenmaker  ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons 25
Libelludae Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda ... 16
Corduliidae Metaalglanslibel Somatochlora metallica 20, 25
Zygoptera Lantaarntje Ischnura elegans in 1969 voornamelijk bij ... 2, 16, 20, 25
Zygoptera Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum Waterjuffer 2, 20
Zygoptera Kanaaljuffer Erythromma lindenii 10 juli 2015, 2018 Fre... 2, 25
Zygoptera Houtpantserjuffer Lestes viridis (syn. Chalcolestes viridis) vrij algemeen bij het Lut... 2, 15, 16, 20, 25
Zygoptera Grote roodoogjuffer Erythromma najas in 1969 alleen bij de Cor... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Grote keizerlibel Anax imperator 2, 16, 20, 25
Anisoptera Glassnijder (glazenmaker) Brachytron pratense Plaat van waarneming: 5 m... 2, 16, 25
Zygoptera Gewone pantserjuffer Lestes sponsa in 1969 meer algemeen dan... 2, 15, 16, 20
Libelludae Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum   paringswiel 2, 16, 20, 25
Anisoptera Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis ... 2, 25
Libelludae Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum 16, 25
Libelludae Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum 2, 20, 25
Zygoptera Bruine winterjuffer Sympecma fusca 2, 20, 25
Anisoptera Bruine korenbout Libellula fulva 25
Anisoptera Bruine of grote glazenmaker Aeshna grandis 2, 16, 20, 25
Liblludae Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum Foto van het mannetje (au... 2, 15, 16, 20, 25
Anisoptera Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea ... 2, 15, 16, 20
Anisoptera Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens De beekoeverlibel is zeld... 2
Zygoptera Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes 2, 20, 25
Zygoptera Azuurwaterjuffer Coenagrion puella een 'tandem" ... 2, 16, 20, 25
Zygoptera Prachtige beekjuffer of Weidebeekjuffer Calopteryx splendens 2. 20
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven