Libellen

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Libelludae Zwarte heidelibel Sympetrum danae ... 2, 15, 16, 20
Anisoptera Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum gevoelig ... 2
Anisoptera Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope ... 2
Libelludae Zuidelijke heidelibel Sympetrum meridionale zeer zeldzaam ... 25
Anisoptera Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis ... 15
Zygoptera Watersnuffel Enallagma cyathigerum ... 2, 15, 16, 20, 25
Anisoptera Vuurlibel Crocothemis erythraea ... 2. 25
Zygoptera Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula in 1969 kleine aantallen ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Vroege glazenmaker Aeshna isoceles niet bedreigd ... 2, 20, 25
Libelludae Viervlekkige libel (Viervlek) (Viervlek) Libellula quadrimaculata ... 2, 16, 20, 25
Libelludae Venwitsnuitlibel Leucorrhinia dubia ... 2, 16, 25
Anisoptera Venglazenmaker Aeshna juncea ... 15, 16
Zygoptera Tengere pantserjuffer Lestes virens ... 2, 20, 25
Zygoptera Tengere grasjuffer Ischnura pumilio ... 20
Zygoptera Tangpantserjuffer Lestes dryas ... 2, 20
Libelludae Steenrode heidelibel Steenrode heidelibel ... 2, 16, 20, 25
Corduliidae Smaragdlibel Cordulia aenea ... 16. 25
Anisoptera ierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis ... 25
Anisoptera Rivierrombout Gomphus flavipes ... 2
Libelludae Platbuik Libellula depressa ... 2, 20, 25
Gomphidae Plasrombout Gomphus pulchellus ... 25
Anisoptera Paardenbijter Aeshna mixta glazenmaker  ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons ... 25
Libelludae Noordse witsnuitlibel Leucorrhinia rubicunda ... 16
Corduliidae Metaalglanslibel Somatochlora metallica ... 20, 25
Zygoptera Lantaarntje Ischnura elegans ... 2, 16, 20, 25
Zygoptera Kleine roodoogjuffer Erythromma viridulum ... 2, 20
Zygoptera Kanaaljuffer Erythromma lindenii ... 2, 25
Zygoptera Houtpantserjuffer Lestes viridis (syn. Chalcolestes viridis) ... 2, 15, 16, 20, 25
Zygoptera Grote roodoogjuffer Erythromma najas ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Grote keizerlibel Anax imperator ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Glassnijder (glazenmaker) Brachytron pratense ... 2, 16, 25
Zygoptera Gewone pantserjuffer Lestes sponsa ... 2, 15, 16, 20
Libelludae Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis ... 2, 25
Libelludae Geelvlekheidelibel Sympetrum flaveolum ... 16, 25
Libelludae Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum ... 2, 20, 25
Zygoptera Bruine winterjuffer Sympecma fusca ... 2, 20, 25
Anisoptera Bruine korenbout Libellula fulva ... 25
Anisoptera Bruine of grote glazenmaker Aeshna grandis ... 2, 16, 20, 25
Liblludae Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum ... 2, 15, 16, 20, 25
Anisoptera Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea ... 2, 15, 16, 20
Anisoptera Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens ... 2
Zygoptera Blauwe breedscheenjuffer Platycnemis pennipes ... 2, 20, 25
Zygoptera Azuurwaterjuffer Coenagrion puella een 'tandem... 2, 16, 20, 25
Zygoptera Prachtige beekjuffer of Weidebeekjuffer Calopteryx splendens ... 2. 20
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven