Vleermuizen

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Vleermuizen Watervleermuis Myotis daubentonii ...
Vleermuizen Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii ...
Vleermuizen Rosse vleermuis (vroegvlieger) Nyctalus noctula ...
Vleermuizen Laatvlieger Eptesicus serotinus ...
Grootoorvleermuis Plecotus auritus ...
Vleermuizen Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellu ...
Vleermuizen Franjestaart Myotis nattereri kwetsbaar ... http://nl.wikipedia.org/wiki/Franjestaart_(vleermuis)
Vleermuizen Baardvleermuis Myotis mystacinus niet bedreigd ...
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven