Eenden, ganzen en zwanen

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Eenden, ganzen en zwanen Wilde zwaan Cygnus cygnus overvliegend... 16
Eenden, ganzen en zwanen Wilde eend Anas platyrhynchos ... 5, 13, 16
Eenden, ganzen en zwanen Taigarietgans of Toendrarietgans Anser fabilis of Anser serrirostris overvliegend... 5
Eenden, ganzen en zwanen Pijlstaart Anas acuta bedreigd/zeldzaam ... 13
Eenden, ganzen en zwanen Kolgans Anser albifrons overvliegend... 5, 16
Eenden, ganzen en zwanen Grauwe gans Anser anser ... 2, 13
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven