« Terug

Grauwe gans

Details

Categorie Eenden, ganzen en zwanen
Wetenschappelijke naam Anser anser
Opmerkingen
Bron 2, 13
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_gans
Bijzonderheden

De meest opvallende nieuwkomer in het gebied is de Grauwe Gans, een soort die meestal niet met heide en bos geassocieerd wordt. Maar blijkbaar zijn de waterpartijen in het gebied groot genoeg om Grauwe Ganzen aan te trekken.

In de zestiger jaren van de vorige eeuw was de Grauwe Gans nog een uitermate zeldzame broedvogel in Nederland. Met uitzetprojecten werd voorkomen dat de soort zou uitsterven.

Toen de Gorsselse Heide in 1969 op broedvogels werd geïnventariseerd konden de toenmalige tellers niet vermoeden dat de Grauwe Gans zich als broedvogel in het terrein zou gaan vestigen. Landelijk is de Grauwe Gans sinds 1995 aan een exponentiële spurt begonnen, die nog steeds door lijkt te gaan. Blijkbaar worden nu ook de meer marginale gebieden als de Gorsselse Heide bevolkt.

Wanneer de soort het gebied precies heeft gekoloniseerd is niet helemaal duidelijk, maar ook in 2012 waren er al indicaties voor broeden. Vermoedelijk zijn de eerste pioniers rond 2010 verschenen. In 2013 werd het aantal paren op vijf geschat. Hoewel geen zekere broedgevallen werden geconstateerd, werd wel tot drie keer toe een luid gakkende gans bij een oud kraaiennest in een grove den waargenomen. Het fenomeen van in bomen broedende Grauwe Ganzen is in Nederland al vaker waargenomen, met name in nesten van Blauwe Reigers en roofvogels.
In april 2016 op de “kleine hei” een broedende Grauwe gans op de plagvlakte aangetroffen, zomaar op het kale zand.
Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.
Territoriumkaart