Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Anisoptera Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum gevoelig Foto: Fr. Westenbrink ... 2
Anisoptera Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope Foto: Fr. Westenbrink ... 2
Anisoptera Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis ... 15
Anisoptera Vuurlibel Crocothemis erythraea waarneming 22 juni 2016 ... 2. 25
Anisoptera Vroege glazenmaker Aeshna isoceles niet bedreigd Foto: Fr Westenbrink <... 2, 20, 25
Anisoptera Venglazenmaker Aeshna juncea ... 15, 16
Anisoptera ierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis ... 25
Anisoptera Rivierrombout Gomphus flavipes Foto Frens Westenbrink ... 2
Anisoptera Paardenbijter Aeshna mixta glazenmaker  ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons 25
Anisoptera Grote keizerlibel Anax imperator 2, 16, 20, 25
Anisoptera Glassnijder (glazenmaker) Brachytron pratense Plaat van waarneming: 5 m... 2, 16, 25
Anisoptera Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis ... 2, 25
Anisoptera Bruine korenbout Libellula fulva 25
Anisoptera Bruine of grote glazenmaker Aeshna grandis 2, 16, 20, 25
Anisoptera Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea ... 2, 15, 16, 20
Anisoptera Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens De beekoeverlibel is zeld... 2
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven