Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Anisoptera Zuidelijke oeverlibel Orthetrum brunneum gevoelig ... 2
Anisoptera Zuidelijke keizerlibel Anax parthenope ... 2
Anisoptera Zuidelijke glazenmaker Aeshna affinis ... 15
Anisoptera Vuurlibel Crocothemis erythraea ... 2. 25
Anisoptera Vroege glazenmaker Aeshna isoceles niet bedreigd ... 2, 20, 25
Anisoptera Venglazenmaker Aeshna juncea ... 15, 16
Anisoptera ierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis ... 25
Anisoptera Rivierrombout Gomphus flavipes ... 2
Anisoptera Paardenbijter Aeshna mixta glazenmaker  ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons ... 25
Anisoptera Grote keizerlibel Anax imperator ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Glassnijder (glazenmaker) Brachytron pratense ... 2, 16, 25
Anisoptera Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis ... 2, 25
Anisoptera Bruine korenbout Libellula fulva ... 25
Anisoptera Bruine of grote glazenmaker Aeshna grandis ... 2, 16, 20, 25
Anisoptera Blauwe glazenmaker Aeshna cyanea ... 2, 15, 16, 20
Anisoptera Beekoeverlibel Orthetrum coerulescens ... 2
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven