Vliegen en muggen

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Roofvliegen Zandroofvlieg Philonicus albiceps ... 1
Roofvliegen Stekelpootroofvlieg Machimus arthriticus Lees hier de ervaringen v... 1. 2
Roofvliegen Roodbaardroofvlieg Eutolmus rufibarbis ... 1
Roofvliegen Ringpootroofvlieg Machimus cingulatus lees hier de ervaringen v... 1. 2
Roofvliegen Hoornaarroofvlieg Asilus crabroniformis In de buurt van de Cyanea... 1. 2
Roofvliegen Glimmende bladrover (gewone bladjager) Dioctria hyalipennis ... 1
Roofvliegen Glimmende bladjager Dioctria cothurnata ... 1. 2
Roofvliegen Gewone roofvlieg Machimus atricapillus Lees hier de ervaringen v... 1. 2
Roofvliegen Gele hommelroofvlieg Laphria flava ... 1. 2
Daas Tabanidae ... 2
roofvliegen Bruinvogelroofvlieg Pamponerus germanicus Lees hier de ervaringen v... 1. 2
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven