Vinken

Familie (orde) Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Vinken Vink Fringilla coelebs ... 5, 13, 16
Vinken Sijs Spinus spinus (Carduelis spinus) ... 5
Vinken Putter Carduelis carduelis ... 13
Vinken Kruisbek Loxia curvirostra 5 november 2016: pad lang... 2, 5, 13, 16
Kneu Linaria cannabina (syn. Carduelis cannabina) gevoelig ... 5, 6, 13, 16
Vinken Groenling Chloris chloris ... 5, 13, 16
Vinken Goudvink Pyrrhula pyrrhula ... 5, 6, 13, 16
Vinken Frater Linaria flavirostris (syn. Carduelis flavirostris) ... 16
Vinken Appelvink Coccothraustes coccothraustes ... 6. 13
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven