« Terug

Kruisbek

Details

Categorie Vinken
Wetenschappelijke naam Loxia curvirostra
Opmerkingen

5 november 2016: pad langs het heideveld

Bron 2, 5, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbek
Bijzonderheden

Het voorkomen van de Kruisbek in Nederland kan enorm verschillen van jaar tot jaar, met soms massaal broeden na invasies (deze beginnen in de zomer en lopen door tot in de herfst) en complete afwezigheid in daljaren. Het laatste piekjaar was 2003.
Eén van de problemen bij het inventariseren van kruisbekken is dat deze vaak al in januari/februari beginnen te broeden, terwijl de meeste BMP-ers pas in maart met inventariseren beginnen.
In februari/maart, vooral buiten de officiële BMP bezoeken werden geregeld kruisbekken gezien in of net buiten het terrein (waarneming.nl). Interpretatie van deze losse waarnemingen duidt op minimaal een broedpaar in het oude dennenbos tegenover de Kartingbaan en een tweede paar bij de crossbaan langs de Deventerdijk (buiten inventarisatiegebied). Omdat onvoldoende waarnemingen werden verkregen binnen de officiële rondes is de soort een beetje “buiten de boot gevallen”.
Blijkbaar had men in 1984 ook al moeite met de Kruisbek; het rapport citeert meerdere waarnemingen van zingende en roepende exemplaren in maart en april zonder dat hier territoria uit “gedestilleerd” werden. Op basis van huidige criteria zouden deze waarnemingen zeker 1-2 territoria opgeleverd hebben. Ook het rapport van 1969 maakt melding van een groep van circa 30 kruisbekken in het terrein.
In het najaar van 2013 is een forse invasie van Kruisbekken op gang gekomen. Sindsdien worden er ook regelmatig groepjes Kruisbekken in het terrein waargenomen. Dit zou voor het broedseizoen 2014 wel eens extra broedparen kunnen opleveren.
Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep “De IJsselstreek”).
Zie ook de natuurbelevenis van Herman Roelofs februari 2017