« Terug

Pijlstaart

Details

Categorie Eenden, ganzen en zwanen
Wetenschappelijke naam Anas acuta
Rode lijst bedreigd/zeldzaam
Opmerkingen
Bron 13
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Pijlstaart_(vogel)
Bijzonderheden

Een wel zeer bijzondere “krent in de pap” is de aanwezigheid van een broedpaar Pijlstaarten op de Gorsselse Heide. Het paar werd voor het eerst ontdekt op 28 maart 2013 langs een wetering ten westen van het inventarisatiegebied. Er was duidelijk sprake van broedverdacht gedrag. Bij latere rondes bleek het mannetje regelmatig op één van de waterpartijen in het gebied te zitten. Het vrouwtje is daarna niet meer gezien. Maar het is bekend van Pijlstaarten dat ze zeer teruggetrokken leven in het broedseizoen. Het is ook niet duidelijk of er jongen zijn groot gebracht.
In Nederland is de Pijlstaart een zeer zeldzame broedvogel, met jaarlijks niet meer dan 10-20 paar, vooral geconcentreerd in de Zeeuwse delta, op de Waddeneilanden en langs het IJsselmeer. Vroeger kwam de soort de soort nog regelmatig voor in natte heide- en hoogveengebieden.
Met dank aan Piet Schermerhorn, Vogelwerkgroep “De IJsselstreek” en Sovon