« Terug

Merel

Details

Categorie zangvogels
Wetenschappelijke naam Turdus merula
Opmerkingen
Bron 5, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Merel
Bijzonderheden

Met uitzondering van de bosstrook tussen Reeverdijk en heideveld, waar nauwelijks merels zijn vastgesteld (net als bij winterkoning en Roodborst), komt de soort vrij homogeen verspreid voor over het bosgebied. Wederom zien we ook hier een hogere dichtheid in de Zuidwesthoek.
De Merel heeft duidelijk geprofiteerd van de voortschrijdende bossuccessie. In 1968, toen het bos nog relatief jong was, werden slechts 10 territoria vastgesteld. In 1984 was het aantal al verdubbeld en anno 2013 konden zelfs 32 territoria geteld worden. Hoewel de Merel ook landelijk is toegenomen, is de stijging op de Gorsselse heide veel sterker.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.