« Terug

Ringmus

Details

Categorie zangvogels
Wetenschappelijke naam Passer montanus
Opmerkingen
Bron 13
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Ringmus
Bijzonderheden

De Ringmus was in het vroege voorjaar van 2013 behoorlijk talrijk (groepjes van 10-15 exemplaren) op de voerplaatsen bij de twee woonboerderijen, waar later ook gebroed werd door zeker vier paren (elke woning 2 paar).

Bij vorige inventarisaties werden geen Ringmussen vastgesteld, voornamelijk te verklaren uit het feit dat destijds de woonboerderijen onvoldoende onderzocht zijn.
Landelijk gaat het niet goed met de Ringmus; al sinds 1980 nemen de aantallen van zowel broedvogels als overwinteraars jaarlijks af.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.
Territoriumkaart Ringmus