« Terug

Zwartkop

Details

Categorie Zangers
Wetenschappelijke naam Sylvia atricapilla
Opmerkingen
Bron 5, 6, 13
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwartkop
Bijzonderheden

De Zwartkop heeft een spectaculaire opmars doorgemaakt in het gebied. Ontbrak de soort nog geheel in 1969, nu anno 2013 staat de teller op bijna 30 broedparen! In de tachtiger jaren verschenen de eerste broedparen, maar was de soort nog aanmerkelijk schaarser dan de Tuinfluiter. De exponentiële groei dateert waarschijnlijk uit de periode rond de eeuwwisseling.
Momenteel kan de soort bijna overal waar maar dichte (struik)ondergroei aanwezig is verwacht worden en kan daar lokaal hoge dichtheden bereiken, zoals in het rijkere bos rondom de voormalige schietbaan (zuidpunt), waar maar liefst 7 territoria “boven op elkaar” zaten.
Ook landelijk heeft de Zwartkop de laatste 20 jaar een sterke toename vertoond.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.