« Terug

Zwarte specht

Details

Categorie Spechten
Wetenschappelijke naam Dryocopus martius
Opmerkingen
Bron 2, 5, 6, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_specht
Bijzonderheden

oewel de Zwarte Specht heden ten dage een gewone verschijning is op de Gorsselse Heide (en in de meeste grote bosgebieden op de zandgronden), is het slechts 100 jaar geleden dat de eerste Zwarte Spechten zich in Nederland vestigden. Hierbij maakte de soort dankbaar gebruik van de grootschalige heidebebossingen uit de 19de eeuw.
Opmerkelijk is dat de soort in 1969, toen het bos nog veel jonger was, al voorkwam met 1 broedpaar. In de inventarisatie jaren daarna bleef het aantal vrij stabiel op een broedpaar. Maar in de laatste jaren lijkt er toch een broedpaar bij gekomen te zijn. Waarnemingen uit 2011 doen vermoeden dat er toen al twee territoria bezet waren; ook in 2012 werd het aantal broedparen op 2 geschat. En dit aantal werd bevestigd in 2013; één territorium in het noordelijk bosgedeelte (granaatbaan eo) en een tweede in het westelijk bosgebied. Het noordelijk paar broedde in een dode groveden in een klein stukje verbrand bos aan de rand van de heide.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Frens Westenbrink