« Terug

Zwarte mees

Details

Categorie Mezen
Wetenschappelijke naam Periparus ater (syn. Parus ater)
Opmerkingen
Bron Periparus ater (syn. Parus ater)
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_mees
Bijzonderheden

De Zwarte Mees lijkt in 2013 weer terug op relatief lage niveau van 30-40 jaar geleden, toen de populatie ook rond de vier broedparen schommelde. In 2004 lag het aantal met 12 broedparen aanmerkelijk hoger. Ook landelijk zien we de laatste 10 jaar een significante afname van de soort.
De Zwarte Mees komt opvallend geclusterd voor: alle territoria bevinden zich in het noordoostelijk deel van het gebied. Drie van de 4 territoria bevonden zich in relatief dicht dennenbos. Hier ligt wellicht een verklaring voor de afname: het dennenbos is de laatste decennia steeds opener geworden terwijl het aandeel loofhout sterk is toegenomen. Het lage aantal heeft ongetwijfeld ook te maken met het ontbreken van oud sparrenbos, het voorkeursbiotoop van de soort.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.