« Terug

Zwarte kraai

Details

Categorie Kraaien
Wetenschappelijke naam Corvus corone
Opmerkingen
Bron Corvus corone
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Zwarte_kraai
Bijzonderheden

De Zwarte Kraai is vermoedelijk fors toegenomen sinds vorige eeuw; in 1984 werd slechts 1 territorium geteld. Tijdens de andere inventarisaties is de Zwarte Kraai wel vastgesteld maar niet geteld. Ook landelijk nam de soort duidelijk toe vanaf de jaren tachtig, hoewel de aantallen zich na 2000 lijken te stabiliseren.
De soort gebruikt het gebied vooral als broedplaats. Foerageren doet de Zwarte Kraai vooral in het omringende agrarische gebied, maar soms ook in het begrazingsgebied (koeienvlaaien!) op de heide. Ook op de graslanden in de oostpunt wordt wel voedsel gezocht.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.