« Terug

Winterkoning

Details

Categorie Winterkoningen
Wetenschappelijke naam Troglodytes troglodytes
Rode lijst niet bedreigd
Opmerkingen
Bron 2, 5, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Winterkoning
Bijzonderheden

Opvallend is de relatief hoge concentratie in het noordoostelijk deel en de zuidwestpunt, terwijl de strook bos langs de Reeverdijk praktisch “onbewoond” bleef. De concentratiegebieden in 2013 kenmerken zich door een beter ontwikkelde struiklaag en een hoger aandeel loofbomen.
In 1969 was de Winterkoning met 5 territoria nog een vrij schaarse broedvogel, maar 15 jaar later bleek hij al redelijk algemeen voor te komen. Hoewel 2013 door de strenge en aanhoudende winter geen uitmuntend winterkoningjaar was, lag de stand met 15 territoria op hetzelfde niveau als in de tachtiger jaren. Na zachte winters zal de stand ongetwijfeld boven de 20 territoria uitkomen. Landelijk laat de Winterkoning een wisselend beeld zien, vaak beïnvloed door de condities van de voorgaande winterperiode.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon. Foto: Frens Westenbrink 16 januari 2016