« Terug

Wespendief

Details

Categorie Havikachtigen
Wetenschappelijke naam Pernis apivorus
Rode lijst nee
Opmerkingen
Bron 2, 13
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Wespendief
Bijzonderheden

De Wespendief, een heimelijke “Afrikaanse” soort, die slechts naar Nederland komt om even snel te broeden. Het paar van de Gorsselse Heide betrok een verlaten havikhorst en wist twee jongen groot te brengen, die in de tweede helft van augustus 2013 uitvlogen.
De totale Nederlandse broedvogelpopulatie wordt geschat op 500-650 paren. De Wespendief staat bekend als een moeilijk te inventariseren soort die vaak gemist wordt.
Dit werd ook nu weer bevestigd door het feit dat tijdens de BMP-rondes slechts 1 x een overvliegend exemplaar werd gezien, zonder enige broedindicatie. Echter, aan het eind van het seizoen, tijdens een aanvullend bezoek, werd wel een bewoond horst gevonden met twee grote jongen. Beide jongen vlogen uit.
Er werd gebroed aan de rand van een kleine open plek in het bos, op een oud Havikhorst.
Met dit broedgeval werd een nieuwe soort aan de al lange lijst van de Gorsselse Heide toegevoegd.
Ook in 2014 heeft het paar weer op dezelfde horst gebroed met als resultaat dat er twee jongen zijn.
Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep “De IJsselstreek”).