« Terug

Tjiftjaf

Details

Categorie Zangers
Wetenschappelijke naam Phylloscopus collybita
Rode lijst niet bedreigd
Opmerkingen
Bron 5, 6, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjiftjaf
Bijzonderheden

Hoewel redelijk algemeen vertoont de Tjiftjaf een wat onregelmatig verspreidingspatroon. De soort zit vooral geconcentreerd in het sterk gemengde bos rond de voormalige schietbaan en langs de buitenranden van het terrein, waar hij vermoedelijk van laanbomen en dichte (braam)ondergroei profiteert. Het meer homogene armere grovedennen bos wordt duidelijk gemeden.
Hoewel in 1969 12 territoria werden vermeld (“op vochtige plaatsen met loofhout”), kwamen de twee vervolg inventarisaties uit de tachtiger jaren op een veel lager aantal uit (4 T). Helaas werd de soort in 2004 niet geteld, maar we mogen voorzichtig aannemen dat de soort in de lift zit, aangezien het bosbiotoop geleidelijk aan aantrekkelijker is geworden. Landelijk laat de Tjiftjaf een van jaar tot jaar wisselend beeld zien, maar is de stand globaal redelijk stabiel.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.