« Terug

Spreeuw

Details

Categorie Spreeuwem
Wetenschappelijke naam Sturnus vulgaris
Opmerkingen
Bron 5, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Spreeuw
Bijzonderheden

Hoewel de Spreeuw landelijk al meer dan drie decennia in een neerwaartse spiraal lijkt te zitten, blijkt dit niet direct uit de gegevens van de Gorsselse Hei. In 2013r werden 6 broedparen gelokaliseerd bij de twee woonboerderijen en in de aangrenzende laan langs de Deventerweg. De spreeuwen broedden vooral in oude nestholen van Grote Bonte Specht en onder de dakpannen. Ze foerageerden graag op de graslandpercelen.
In het feitelijke bosgebied van de Gorsselse Hei werd geen enkele Spreeuw vastgesteld. Aangezien bij vorige inventarisaties de graslandenclave niet werd geteld, mogen we aannemen dat de Spreeuw destijds nog in kleine aantallen in het bos broedde, maar daar nu uit is verdwenen.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.