« Terug

Rietgors

Details

Categorie Uilen
Wetenschappelijke naam Emberiza schoeniclus
Opmerkingen
Bron 2, 5, 13, 16
Link Emberiza schoeniclus
Bijzonderheden

Hoewel de Rietgors wel algemeen in het gebied overwintert (vergraste heide/gagelstruweel), is geschikt broedhabitat slechts marginaal aanwezig, omdat de waterpartijen teveel “ingepakt” zijn door bos. Tot eind april 2013 werden nog wel exemplaren gezien, maar waarschijnlijk betrof dit late doortrekkers.
Zowel in 1983 als ’84 werd een territorium vastgesteld bij de Cyneapoeltjes.
Waarnemingen: 15 februari 2016 (Piet Schermerhorn); 7 maart 2016 (Frens Westenbrink)
Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep “De IJsselstreek”). Foto: Frens Westenbrink 8 november 2015.