« Terug

Matkop

Details

Categorie Mezen
Wetenschappelijke naam Poecile montanus (syn. Parus montanus)
Rode lijst gevoelig
Opmerkingen
Bron 5, 6, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Matkop
Bijzonderheden

De Matkop is een van de weinige soorten die duidelijk in een negatieve spiraal zit. Werd de soort in 1969 nog als “zeer algemeen” omschreven, nu zijn er van de 15 territoria uit die periode nog maar 3 over. In 1984 was het aantal al afgenomen naar 9 territoria. Helaas is deze trend niet alleen een lokaal fenomeen, maar past in het landelijk beeld van een gestage achteruitgang die zich heeft ingezet rond 1990. Enigszins onduidelijk is waar deze achteruitgang aan te wijten valt. Een mogelijke reden zouden de zachtere vochtige winters kunnen zijn, waardoor een deel van de wintervoorraden beschimmelen. Ook verdroging van het gebied zou wel eens meegespeeld kunnen hebben.
Met dank aan PIet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon