« Terug

Klapekster

Details

Categorie klauwieren
Wetenschappelijke naam Lanius excubitor
Rode lijst ernstig bedreigd
Opmerkingen

winterterritorium

Bron 1, 2, 6, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Klapekster
Bijzonderheden

Uit het verslag ‘Vogelbevolking van de Gorsselse Heide 2012 van de vogelwerkgroep “De IJsselstreek”‘ ontnemen wij:

De oudst bekende waarneming van de klapekster dateert van november 1988. Vanaf 2007 wordt de soort regelmatig ingevoerd in het digitale waarnemingarchief. Het winterhalfjaar 2010/2011 was goed voor 10 waarnemingen. In het daaropvolgende winterseizoen 2011/2012 werd de soort zelfs 22 keer ingevoerd! Dit seizoen ging ook landelijk de boeken in als een uitstekende klapekster winter. Opvallend is dat in april 2012 zelfs enige tijd 2 exemplaren aanwezig waren en dat het laatste exemplaar nog tot diep in mei werd waargenomen. Het belang van de Gorsselse Hei voor klapeksters is duidelijk aangezien er de afgelopen jaren in het totale werkgebied van de VWG (Vogelwerkgroep De IJsselstreek) zelfs in een goed seizoen niet meer dan 5-7 klapeksters overwinterden.
Op 23 oktober 2014 weer gesignaleerd door Piet Schermerhoorn
Zie de foto gemaakt door Frens Westenbrink op 6 november 2016
Klapekster