« Terug

Houtduif

Details

Categorie Duiven
Wetenschappelijke naam Columba palumbus
Opmerkingen
Bron 5, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Houtduif
Bijzonderheden

De houtduif is met 19 territoria een algemene broedvogel in de boszone rond de heidekern. Het bos wordt vooral gebruikt als broedbiotoop; foerageren doen de houtduiven vooral in het omringende agrarische gebied.
Het lijkt erop dat de soort is toegenomen ten opzichte van de laatste decennia van de vorige eeuw, toen de aantallen tussen 6-12 broedparen schommelden. In grote delen van het buitengebied in Nederland is juist het omgekeerde gebeurd.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.