« Terug

Heggenmus

Details

Categorie Heggenmussen
Wetenschappelijke naam Prunella modularis
Opmerkingen
Bron 5, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Heggenmus
Bijzonderheden

De Heggenmus werd in 2013 alleen waargenomen in het oostelijk deel van het gebied: twee erfterritoria bij de woonboerderijen, twee randterritoria in de braamstruwelen langs de Gerrit Slagmanweg en twee bosterritoria.
Vergelijking met vorige inventarisaties geeft aan dat de stand redelijk stabiel is of zelfs ligt is toegenomen. Landelijk lijkt de soort ligt af te nemen sinds 2000.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon