« Terug

Fitis

Details

Categorie Zangers
Wetenschappelijke naam Phylloscopus trochilus
Opmerkingen

zeer talrijk in 1969

Bron 2, 5, 6, 13, 16
Link ttp://nl.wikipedia.org/wiki/Fitis
Bijzonderheden

De Fitis kwam met 59 territoria ook in 2013 weer als talrijkste broedvogel uit de bus. Het aantal ligt wat lager dan in ‘69 toen maar liefst 70 territoria gekarteerd werden, maar duidelijk hoger dan in de jaren daartussen. In de zestiger jaren was een groot areaal jong dicht naaldbos met berkenopslag aanwezig, ideaal voor fitissen. De jaren daarna nam dat areaal af omdat het bos opgroeide en daardoor minder geschikt werd. Nu is echter een groot deel van het grovedennenbos zo oud geworden dat een dichte struiketage van vooral berk is ontstaan, hetgeen weer kansen biedt voor fitissen.
De meeste Fitis territoria bevinden zich echter in de bosranden langs de heide. Dieper het bos in komt de soort vooral voor op kleine open plekken met veel natuurlijke bosopslag. Oud bos met gesloten kronendak is duidelijk minder geliefd. Op de heide zelf bevond zich slechts 1 territorium in een dicht opslagbosje van berken.
Landelijk liet de Fitis een afname zien in de jaren 90, gevolgd door een stijgende trend in de afgelopen 10 jaar.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon. Foto: Frens Westenbrink 19 juli 2015.