« Terug

Dodaars

Details

Categorie
Wetenschappelijke naam Tachybaptus ruficollis (syn. Podiceps ruficollis
Opmerkingen

In 2013 niet meer aangetroffen, maar gelukkig wel weer in april 2016

Bron 2, 13, 16
Link
Bijzonderheden

Hoewel al vroeg in het voorjaar van 2013 (6 maart) een paar aanwezig was op het Luteaven, is er vrijwel zeker niet gebroed. Balts of andere broedindicatief gedrag bleef uit en na 17 april 2013 werden de vogels ook niet meer waargenomen. In 2012 was er op de zelfde locatie wel een territoriaal broedpaar aanwezig. Ook in 1969 werd melding gedaan van 1 broedpaar. De zakkende waterstanden gedurende het broedseizoen maken het Luteaven ook een risicobiotoop voor de Dodaars.
Het gagelstruweel langs het Luteaven stond in april 2016 volledig met de voeten in het water. Erg gunstig voor het paartje dodaarsjes dat daar gespot werd. Volop baltsend en vooral verscholen foeragerend tussen de gagel.
Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep “De IJsselstreek”).