« Terug

Buizerd

Details

Categorie Havikachtige
Wetenschappelijke naam Buteo buteo
Rode lijst Niet bedreigd
Opmerkingen
Bron 2, 5, 6, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Buizerd
Bijzonderheden

Buizerden zijn een algemene verschijning in het gebied, maar omdat ook buurparen boven het terrein baltsen en jagen is het niet altijd duidelijk om hoeveel broedparen het gaat. Uiteindelijk bleken er voldoende aanwijzingen voor twee territoria. Of er ook daadwerkelijk is gebroed is onduidelijk; er werden geen bewoonde horsten gevonden of pas uitgevlogen bedelende jongen gehoord. Maar het is bekend van de Buizerd dat een substantieel aandeel van de populatie vaak niet tot broeden komt.

Hoewel pas in 2004 een eerste zeker broedpaar werd genoteerd, waren er ook in 1984 al aanwijzingen voor een broedpaar in de directe omgeving van het gebied. In 1969 was ook een paar aanwezig, maar werd buiten het gebied gebroed.
De Buizerd zit in Nederland al enkele decennia in de lift en is opgeklommen tot de meest talrijke roofvogelsoort.
Met dank aan Piet Schermerhorn (Vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon
Territoriumkaart Buizerd