« Terug

Boompieper

Details

Categorie Kwikstaarten
Wetenschappelijke naam Anthus trivialis
Opmerkingen
Bron 2, 5, 6, 7, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Boompieper
Bijzonderheden

In 2013 bevonden zich vrijwel alle territoria in- en langs het heideterrein. Overal waar wat boomopslag voorkomt (zangpost!) kan een broedpaar verwacht worden. De territoria zitten vaak dicht op elkaar. Slechts een enkel territorium werd gevonden langs de buitenrand en in de agrarische enclave langs de Deventerdijk.
De boompieper kan met 30 territoria tot de algemeenste broedvogels gerekend worden. Dit aantal is in lijn met het gemiddelde van de afgelopen 13 jaar. Het lijkt erop dat de boompieper vanaf 2000 structureel talrijker is dan in de laatste decennia van de vorige eeuw, toen het gemiddelde rond de 15 broedparen schommelde. Dit beeld komt goed overeen met de landelijke trend, die een gestage toename laat zien sinds 1995.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.