« Terug

Boomleeuwerik

Details

Categorie Leeuweriken
Wetenschappelijke naam Lullula arborea
Opmerkingen
Bron 2, 5, 6, 7, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomleeuwerik
Bijzonderheden

De Boomleeuwerik behoort tot de echte heidevogels; 4 van de 5 territoria bevonden zich in 2013 op het centrale heidegebied en de 5de zat in de noordelijke heide lob. Opmerkelijk is dat in het vroege voorjaar regelmatig (zingende) exemplaren vanuit het heide gebied naar het aangrenzende agrarisch gebied vlogen, waarschijnlijk om daar te foerageren. De Boomleeuwerik is waarschijnlijk sterk gebaat bij begrazing van de heide; hij heeft een voorkeur voor korte grasvegetaties en open kale plekjes binnen de heide. Plekken met dichte hoge vegetatie zijn minder aantrekkelijk voor deze soort die over de grond moet kunnen lopen.
Boomleeuweriken zijn al broedvogel op de GH sinds het eerste broedvogelonderzoek in ’69. Het aantal territoria van deze soort ligt gemiddeld op ruim 4 territoria, maar kan sterk wisselen van jaar tot jaar; soms is slechts 1 broedpaar aanwezig, in goede jaren daarentegen kan het aantal oplopen tot 8!
Landelijk is de soort sterk toegenomen in de jaren 90, maar sinds 2000 is een stabilisatie opgetreden.
Waarnemingen: 7 maart 2016 (Frens Westenbrink)
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon.