« Terug

Boomkruiper

Details

Categorie Boomklevers-Boomkruipers
Wetenschappelijke naam Certhia brachydactyla
Opmerkingen
Bron 5, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Boomkruiper
Bijzonderheden

Hoewel de Boomkruiper al wel tot de vaste broedvogels hoorde in de laatste decennia van de vorige eeuw, was hij met 2-3 broedparen bepaald niet algemeen. Nu is hij echter met 15 paar toegetreden tot de lijst van algemene broedvogels.
De verspreiding van de Boomkruiper lijkt erg op die van Koolmees en Boomklever; de soort vertoont een duidelijke voorkeur voor bos met bijmenging van oudere loofbomen.
Landelijk is de Boomkruiper ook gestaag toegenomen, maar de landelijke groei loopt duidelijk achter bij die van de Gorsselse Heide.
Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon
Territoriumkaart: