« Terug

Bonte vliegenvanger

Details

Categorie Vliegenvangers
Wetenschappelijke naam Ficedula hypoleuca
Rode lijst niet bedreigd
Opmerkingen
Bron 5, 6, 13, 16
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Bonte_vliegenvanger
Bijzonderheden

De Bonte vliegenvanger lijkt een constante broedvogel in het gebied in een laag aantal. Sinds 1969 wordt de soort bij iedere inventarisatie vermeld met 1-2 broedparen. Het rapport van 1969 maakt melding van een broedgeval in en nestkast bij een van de twee woonboerderijen. In 2013 bevonden beide territoria zich in oud dennenbos met veel bijmenging van loofhout. Aangezien er geen nestkasten hangen in het bosgebied, moet de soort het hier hebben van natuurlijke nestholten. In het nabijgelegen bosgebied richting de zessprong is de soort veel talrijker en wordt vooral in nestkasten gebroed bij de hier aanwezige woningen en zomerhuisjes.

Landelijk neemt de populatie vrij sterk toe de laatste 10 jaar.

Met dank aan Piet Schermerhorn (vogelwerkgroep “De IJsselstreek”) en Sovon

Territoriumkaart: