Loofbomen

Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Loofbomen Zwarte els Alnus glutinosa ... 16, 21
Loofbomen Zomereik Quercus robur ... 16, 21
Loofbomen Zachte berk Betula pubescens ... 16, 21
Loofbomen Wintereik Quercus petraea ...
Loofbomen Walnoot (okkernoot) Juglans regia ... 21
Loofbomen Tamme kastanje Castanea sativa ... 21
Loofbomen Schietwilg Salix alba ... 21
Loofbomen Ruwe berk Betula pendula (syn. Betula verrucosa) ... 16, 21
Loofbomen Ratelpopulier of esp Populus tremula ... 16, 21
Loofbomen Noorse esdoorn Acer platanoides ... 21
Loofbomen Hulst Ilex aquifolium Hulst is de enige groenbl... 21
Loofbomen Hazelaar Corylus avellana ...
Loofbomen Grauwe (witte of grijze) els Alnus incana ... 16, 21
Loofbomen Gewone plataan Platanus √ó hispanica ...
Loofbomen Geoorde wilg x Grauwe wilg Salix x multinervis ... 21
Loofbomen Canadapopulier Populus √ócanadensis ... 21
Loofbomen Boswilg of waterwilg Salix caprea ... 21
Loofbomen Beuk Fagus sylvatica ... 16, 21
Loofbomen Amerikaanse Eik Quercus rubra ... 16, 21
Rozenfamilie (Drents) krentenboompje Amelanchier laevia Amelanchier laevia ... 16
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven