Heidefamilie

Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Heidefamilie Struikheide Calluna vulgaris ... 16, 17, 21
Heidefamilie Dopheide Erica tetralix Standplaats: Veenmosrijke... 16, 17, 21
Heidefamilie Blauwe bosbes Vaccinium myrtillus ... 21
Heidefamilie (Kleine) Veenbes Vaccinium oxycoccos (syn. Oxycoccus palustris) ... 16
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven