Russen

Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Russen Zomprus Juncus articulatus ... 16
Russen Zilte greppelrus Juncus ambiguus, Juncus bufonius subsp. ambiguus, Juncus bufonius subsp. ranarius) ... 16, 17
Russen Veldrus Juncus acutiflorus ... 21
Overige ordes/families Veelbloemige veldbies subsp. multiflora Luzula multiflora subsp. multiflora ... 21
Russen Veelbloemige veldbies Luzula multiflora ... 21
Russen Trekrus Juncus squarrosus ... 16, 17, 21
Russen Tengere rus Juncus tenuis ... 16, 17, 21
Russen Pitrus Juncus effusus ... 16, 17, 21
Russen Knolrus Juncus bulbosus ... 16, 17, 21
Russen Greppelrus Juncus bufonius ... 16, 21
Russen Gewone veldbies Luzula campestris ... 16, 21
Russen Biezenknoppen Juncus conglomeratus (syn. Juncus subuliflorus) standplaats: Kleine Heide... 16, 17, 21
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven