Vaatplanten

Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Varens Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana ... 21
Wolfsklauwen Moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata z/ttt ... 11. 17. 21
Paardenstaarten Lidrus Equisetum palustre ... 17,21
Paardenstaarten Holpijp of Moeraspaardenstaart Equisetum fluviatile, Equisetum palustre ... 16, 17, 21
Heermoes ...
Varens Brede stekelvaren Dryopteris dilatata ... 16, 21
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven