Mossen en korstmossen

Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Zwart leermos Zwart leermos ...
Watersikkelmos (vensikkelmos) Drepanocladus fluitans (syn. Warnstorfia fluitans) ... 16
Veenmos Sphagnum spec. ... 16. 17
Varkenspootje Cladonia uncialis kwetsbaar        vrij zeldzaam ... 16
Sierlijk rendiermos Cladonia tenuis var. tenuis (syn. Cladonia ciliata) bedreigd zeldzaa... 16
Rood bekermos Cladonia coccifera ...
Rode heidelucifer Cladonia floerkeana ... 16
Open rendiermos Cladonia impexa var. impexa (syn. Cladonia portentosa) ... 16
Leermos spec. Peltigera spec. ... 16
Kussentjes veenmos Sphagnum compactum kwetsbaar vrij zeldzaa... 16
Haakveenmos Sphagnum squarrrosum ... 16
Girafje Cladonia gracilis vrij zeldzaam... 16
Fijn bekermos Cladonia pyxidata var. chlorophaea (syn. Cladonia chlorophaea) ... 16
Dove heidelucifer Cladonia macilenta ... 16
Bruin heidestaartje Cladonia glauca vrij zeldzaam... 16
Bronsmos Pleurozium schreberi ... 16
Breekblaadje Campylopus fragilis (syn. Campylopus pyriformis) ... 16
Bekertjesmos Cladonia ...
(Gewoon) Knopjesmos Aulacomnium androgynum ... 16
(Gewoon) Haarmos Polytrichum commune ... 16
(Gewoon) Gaffeltandmos Dicranum scoparium ... 16
(Gewoon of groot) Laddermos Pseudoscleropodium purum ... 16
(Gewoon of gesnaveld) Klauwtjesmos Hypnum cupressiforme ... 16
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven