Cypergrassen

Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Cypergrassen Zwarte (of gewone) zegge Carex nigra ... 8, 16, 17, 21
Cypergrassen Zompzegge Carex curta ... 21
Russen Zilte greppelrus Juncus ambiguus, Juncus bufonius subsp. ambiguus, Juncus bufonius subsp. ranarius) ... 16, 17
Cypergrassen Veenpluis Eriophorum angustifolium ... 16, 17, 21
Cypergrassen Veenbies Trichophorum cespitosum subsp. germanicum ... 8,16, 21
Cypergrassen Veelstengelige waterbies Eleocharis multicaulis, Juncus multicaulis ... 8, 17, 21
Cypergrassen Stijve zegge Carex elata (syn. Carex stricta, Carex hudsonii) ... 21
Cypergrassen Scherpe zegge Carex acuta ... 8, 16, 17, 21
Cypergrassen Ruige zegge Carex hirta ... 21
Cypergrassen Pilzegge Carex pilulifera ... 8,16, 21
Cypergrassen Moeraszegge Carex acutiformis ... 21
Cypergrassen Mattenbies Schoenoplectus lacustris (syn. Scirpus lacustris subsp. lacustris) ... 16, 17, 21
Cypergrassen Hoge cyperzegge Carex pseudocyperus ... 8, 21
Cypergrassen Hazenzegge Carex ovalis syn. Carex leporina ... 21
Cypergrassen Gewone waterbies Eleocharis palustris ... 16, 17, 21
Cypergrassen Geelgroene zegge Carex oederi subsp. oedocarpa (Carex demissa) ... 17,21
Cypergrassen Dwergzegge Carex oederi subsp. oederi (syn. Carex serotina, viridula) ... 17,21
Cypergrassen Bruine snavelbies Rhynchospera fusca a/tt ... 8, 16, 17, 21
Cypergrassen Borstelbies Isolepis setacea ... 21
Cypergrassen Blaaszegge Carex vesicaria ... 8, 16, 17, 21
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven