Naaktzadigen

Klasse Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode lijst Opmerkingen Bron
Naaldbomen Zwarte den Pinus nigra ... 21
Naaldbomen Taxus of venijnboom Taxus baccata bedreigd (IUCN Rode Lijst... 21
Naaldbomen Levensboom Thuja sp.indet. ... 21
Naal Lariks Larix decidua Europese larix of lork... 16
Naaldbomen Jeneverbes Juniperus communis a/tt... 2, 16, 17, 21
Naaldbomen Grove den Pinus sylvestris "pijnboom" of &... 16, 21
Naaldbomen Goudlork Larix kaempferi (syn. Larix leptolepsis) Japanse lork, Japanse lar... 21
Naaldbomen Fijnspar Picea abies ...
Naaldbomen Douglasspar Pseudotsuga menziesii ... 21
Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven