Flora

De flora-gegevens zijn ondergebracht in de volgende soortgroepen:

Bedektzadigen (loofbomen, kruidachtigen, struiken/heesters, grassen, composieten enz.),

Naaktzadigen (naaldbomen),

Vaatplanten (varens, wolfsklauwen, enz.),

Zwammen (steeltjeszwammen, zakjeszwammen, plaatjesloze vlieszwammen, buikzwammen, plaatjeszwammen en boleten enz.),

Mossen en korstmossen.

Kies uit de index aan de linkerkant de betreffende soortgroep en er verschijnt een tabel met alle planten uit die groep die ooit gesignaleerd zijn op de Heide met o.a. informatie over de status in de Rode Lijst 1), de Wet natuurbescherming 2) en de bron 3).

De gegevens in de kolommen kunnen alfabetisch gesorteerd worden door op de betreffende kolomnaam te klikken.

Door op een Nederlandse naam te klikken krijgt u aanvullende informatie te zien van die soort (de standplaats, een link naar Wiki-informatie enz.).

Klik hier om de bronnen te zien

Code Afkorting Omschrijving
R 5 TNB Tot nu toe niet bedreigd
R 4 GE Gevoelig
R 3 KW Kwetsbaar
R 2 BE Bedreigd
R 0 Uitgestorven