Bodem en water zijn voor elk natuurgebied bepalend voor wat er groeit en leeft, en die twee zijn heel sterk met elkaar verbonden. En die bodem is ontstaan in de lange geschiedenis van het terrein; op de Gorsselse Heide kunnen we de ijstijden als het beginpunt zien (hoewel er daarvoor natuurlijk ook bodems en natuur waren). Al duizenden jaren geleden begon de mens invloed uit te oefenen en ook die invloeden zijn bepalend geweest voor de vorming van ons gebied. Tijdens de excursie zullen we ingaan op die lange geschiedenis en op het resultaat daarvan nu: een nat heideterrein.

Start om 14.00 uur, hoek Deventerdijk/Gerrit Slagmanstraat Harfsen.