Van wie is de natuur nou eigenlijk?

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden. Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat de over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies. De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk.

Matthijs G.C. Schouten (1952) is een Nederlandse ecoloog en filosoof die in dienst is geweest bij Staatsbosbeheer en er tegenwoordig als adviseur voor werkt. Hij is tevens emeritus buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland).

De lezing wordt georganiseerd door de Marke Gorsselse Heide.

De lezing is op 6 juni om 20.00 uur in de kerk in Gorssel, Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang gratis.