In het kader van het vijftienjarig bestaan organiseert Stichting Marke Gorsselse Heide in 2024 een lezingen­cyclus over de ontwikkelingen in het ons omringende landschap. Sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven ingaan op de vraag: ‘Wat is van land­schappelijke waarde in ons oude marke­gebied en welke uitdagingen liggen er voor herstel van het landschap en het klimaat­adaptief maken daarvan’. De cyclus start met een lezing door prof. dr. ir. M. (Theo) Spek, hoogleraar Landschaps­geschiedenis aan Rijks­universiteit Groningen. Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Gorssels Erve en Stichting Marke Gorsselse Heide en belicht twee onderwerpen.

Ravenswaarden
Theo Spek gaf leiding aan het afstudeer­onderzoek van student Bram Arends naar de landschaps­ontwikkeling en landschaps­waarden van het IJsselland­schap van de Ravens­waarden bij Gorssel en welke aanknopings­punten deze kennis biedt voor een duurzame toekomst. Gelijktijdig biedt dit beschikbare document prettig leesbare informatie voor de bevolking van Gorssel en omgeving. Dit onderzoek werd in 2023 gedaan in opdracht van Gorssels Erve.

Gorsselse Heide
In 2009 werd het voormalige militaire oefen­terrein verkocht aan de Stichting IJsselland­schap en Stichting Marke Gorsselse Heide werd beheerder. Onder het nieuwe bewind van bijna 15 jaar en met hulp van een enorme inzet van inwoners is het gebied van militair oefen­terrein omge­vormd naar een nat heide­gebied. Het is onderdeel van een historisch, klein­schalig cultuur­landschap. Voor het robuuster maken van de natuur van de Gorsselse Heide is verbinding met het omringende landschap een voorwaarde.

Herstel landschap
Als je het landschap wil herstellen en de natuur robuuster wil maken, dan moet je het verleden kennen en het heden begrijpen om de toekomst te kunnen zien. Gorssels Erve en Marke Gorsselse Heide spannen zich hier beide voor in.

Iedereen is van harte uitgenodigd en er zijn geen kosten verbonden aan deze avond.
De lezing is op 18 januari om 20.00 uur in de kerk in Gorssel.