Op donderdag 15 februari vanaf 19:30 uur bent u wederom welkom in de kerk van Gorssel voor een interessante lezing.
Dit keer wordt de lezing gegeven door: Hein Pieper, sinds 2011 dijkgraaf van Waterschap Rijn en IJssel, over het watersysteem van de Achterhoek en het klimaatadaptief maken daarvan. De lezing wordt georganiseerd door Marke Gorsselse Heide.

Hein Pieper is behalve dijkgraaf ook lid van een Europese commissie die zich concentreert op klimaat­adaptatie en klimaat­verandering.
We vallen van overstroming in droogte, gaan van water keren naar water koesteren. Schoon en voldoende water is geen vanzelf­sprekend­heid meer. De Rijn verandert van gemengde rivier van smelt- en regenwater in een regenwaterrivier, wat betekent de klimaat­verandering voor de IJssel en voor de watersystemen in ons gebied? Voor welke uitdagingen staat het waterschap om het gebied van Graafschap en Achterhoek klimaat­adaptief te maken en te zorgen voor voldoende en schoon water? Als het om klimaat­adaptatie gaat, zijn er veel maatregelen te nemen en wordt er al veel gedaan. Deze avond heeft tot doel inwoners hiervan bewuster te maken..

Marke Gorsselse Heide
Marke Gorsselse Heide beheert sinds vijftien jaar de Gorsselse Heide. In die periode is de heide van militair oefen­terrein weer omgevormd naar een natte heide, mede dankzij een enorme inzet van inwoners. De Gorsselse Heide is niet alleen een mooi natuur­gebied. Het heeft ook de functie van retentie­gebied in het totale ons omringende water­systeem.
In het kader van haar vijftienjarig bestaan organiseert de Marke in 2024 een lezingen­cyclus over de ontwikkelingen in het ons omringende landschap. Sprekers zullen vanuit verschillende perspectieven ingaan op de vraag: Wat is van landschappelijke waarde in ons oude marke­gebied en welke uitdagingen liggen er voor herstel van het landschap en het klimaat­adaptief maken daarvan. De lezing van Hein Pieper is de tweede in een reeks van vijf lezingen.

Als je het landschap wil herstellen en de natuur robuuster wil maken, dan moet je het verleden kennen en het heden begrijpen om de toekomst te kunnen zien. Marke Gorsselse Heide spant zich hiervoor in.

De lezing is op 15 februari om 20.00 uur in de kerk in Gorssel. (Hoofdstraat 27, Gorrsel)
Inloop vanaf 19.30 uur.
Toegang is gratis.