Het belang van lokaal gedragen landschap
Lezing Judith Snepvangers – algemeen directeur van Stichting IJssellandschap – op 25 april om 20.00 uur in de kerk in Gorssel.

Toen het voormalige militair oefenterrein ‘Gorsselse Heide wegens vrede te koop kwam, faciliteerde en ondersteunde IJssellandschap de Marke Gorsselse Heide om dit unieke stuk natuur te kunnen bewaren voor de omgeving.

Stichting IJssellandschap en haar rechtsvoorganger ‘de Verenigde Gestichten’ beheert en ontwikkelt sinds 1267 landgoederen, boerderijen en natuurgebieden rondom de gemeente Deventer, bijvoorbeeld het Oostermaet in Lettele, De Haere in Olst en dichtbij Epse landgoed Oxe en Beedeal Bloemenweide Epse Noord. In totaal bezit IJssellandschap bijna 4.500 ha in een straal van 10 km rond de stad Deventer. De stichting heeft een rijke geschiedenis in het verbinden van landbouw en natuur, het verbinden van stad en buitengebied en het renderend maken en houden van landschap. In haar lezing zal Judith iets vertellen over de geschiedenis van IJssellandschap en de uitdagingen voor een landschap beheerder in de huidige tijd en hoe IJssellandschap samen met pachters voortdurend zoekt naar verduurzaming van de landbouw. Voorbeelden hiervan zijn de waterbuffelboerderij in Keizersrande, in de uiterwaarden van de IJssel en stadsboerderij de Linde.

IJssellandschap faciliteerde en ondersteunde in 2009 het initiatief van de Marke Gorsselse Heide om als inwoners zelf het beheer van de Gorsselse Heide te doen. IJssellandschap kocht het voormalige militair oefenterrein van het rijk om het te kunnen bewaren voor de lokale gemeenschap. Het beheer van de Gorsselse Heide is via een erfpachtconstructie overgedragen aan de Marke Gorsselse Heide. Zo ontstond in 2009 een vrij unieke vorm van samenwerking van een particuliere stichting en een groep inwoners, die vanaf dat moment verantwoordelijk was voor het transformeren van een militair oefenterrein naar een natuurgebied. Judith Snepvangers zal het verhaal van de Gorsselse Heide plaatsen in een breder perspectief. Wat is de betekenis van dit soort lokale initiatieven in een tijd waarin het individuele belang steeds meer voorop staat, van ‘de overheid’ verwacht wordt dat het al het andere, de collectieve belangen, zoals natuurbeheer, ‘regelt’ en waarin velen als keerzijde van deze ontwikkeling een verlies aan collectiviteit voelen.

Marke Gorsselse Heide bestaat 15 jaar. In het kader van haar vijftienjarig bestaan organiseert de Marke in 2024 een lezingencyclus over de ontwikkelingen in het ons omringende landschap.

Op 25 april is het woord aan Judith Snepvangers, sinds 2021 algemeen directeur van Stichting IJssellandschap. Daarvoor werkte ze als regiomanager werkzaam bij LTO Noord. Als dochter van een boomkweker heeft Judith agrarisch bloed in haar aderen en een bijzondere liefde voor landschap, natuur en milieu. Haar missie is het verbinden van landbouw, landschap, natuur en milieu.

De lezing is op 25 april om 20.00 uur in de kerk in Gorssel, Hoofdstraat 31, 7213 CP Gorssel. Inloop vanaf 19.30 uur. Toegang gratis.