IVN Dagvlindertellingen 2015/16

IVN Dagvlindertellingen 2015/16
Resultaten van de Dagvlindertellingen in 2016

In samenwerking met de Vlinderstichting en de Marke Gorsselse Heide heeft IVN Zutphen/Warnsveld in april 2015 twee vlindermonitoringroutes uitgezet op de Heide.

De waarnemingen van 2015 zijn al eerder toegevoegd aan de Ecologische Atlas. Hier kunt u het verslag en de resultaten in tabelvorm lezen.

De tellingen zijn in 2016 hervat.

Van Klaske ten Grotenhuis ontvingen wij onderstaand rapport:

“In 2016 heb ik 14x de vlinderroutes gelopen. In 2015 was dat 17x. Totaal aantal vlinders in 2015 : op teltraject 2077 483 vlinders en in 2016 507 vlinders. Totaal op teltraject 2078: 225 in 2015 en 176 in 2016. Dat betekent dat er op het eerste traject meer vlinders zijn geteld (24) en op het tweede minder (49).

Welke vlinders zijn er vooruit gegaan en welke achteruit?

Te beginnen met traject 2077. Het Bont zandoogje is in 2016 meer gezien (14 – 23), het Bruin zandoogje aanzienlijk minder (84 – 57), het Heideblauwtje meer (22 – 40), Icarusblauwtje minder (16 – 4), de witjes waren beter vertegenwoordigd, het Groentje en het Groot dikkopjes zijn achteruit gegaan (5 – 2) (72 – 58) en het Oranjetipje goed vooruit (4 – 13).

In het begin was er op de zuidpunt geen verstoring, geen aanleg van het pad, de bult niet gemaaid, waardoor de zomervlinders redelijk constant zijn gebleven. Het heideblauwtje heeft een goede populatie gemaakt op de koeienweide. Al met al is er op dit traject geen sprake (nog) van achteruitgang wat betreft de vlinders, wat het volgende jaar betreft is het belangrijk dat er planten blijven bloeien op de zuidpunt.

Traject 2078 laat het volgende beeld zien: de Groentjes waren achteruit gegaan (5 – 1), de Heideblauwtjes behoorlijk (131 – 78). Gelukkig compenseerde het Icarusblauwtje dit enigszins, (2 – 9) , het Boomblauwtje en het Groot dikkopje bleven ongeveer gelijk (28 -25) (22 – 23).

De totale achteruitgang is te wijten aan de achteruitgang van de Heideblauwtjes. Ik denk dat dit ligt aan de lange zeer natte periode in het voorjaar, zeker tot de maand juli is een deel van de “natte heide” ook echt erg nat geweest, een deel van de zone waarin het Heideblauwtje vorig jaar vloog, was nu te nat. Gelukkig zijn er voldoende vlinders voor een gezonde populatie overgebleven.

Vernatting heeft op vlinders niet de gunstigste ontwikkeling.

Een aardige waarneming was de Kleine ijsvogelvlinder op 19 september, ver buiten de vliegtijd van de soort. In de grote atlas van Bink vond ik dat er zeer uitzonderlijk een Kleine ijsvogelvlinder in september kan voorkomen. Op 20 september zijn we weer gaan kijken en hebben de vlinder op de foto kunnen krijgen. ”

Klaske ten Grotenhuis

De tabellen 2077 en 2078 zijn hier te zien. Klaske tekent hierbij het volgende aan:

“De vlinderlijst van 2078 is van de kleine heide. Daar loop ik maar 5x 50 meter, de andere inventarisatieroute is 20 x 50 meter. De laatste is aan de zuidpunt, waar de vegetatie flink verschilt van die van de Kleine heide met Dopheide en Klokjesgentiaan. Hier is een grote populatie Heideblauwtjes, er komen wel kleinere populaties voor op de Koeienweide (2077) en ook wat op de zuidpunt (2077). Daar zijn overigens meer Koevinkjes en Bruine zandoogjes omdat er meer bloeiende planten zijn, o.a. composieten.”

De resultaten van de IVN dagvlindertellingen van 2016.


Wandelingen op verzoek

Wandelen op afspraak met een groep, bijv. familie of (buurt-) vereniging, onder begeleiding van een natuurgids over de Gorsselse Heide is op verzoek mogelijk.
Stuur hiervoor een mail naar Marleen Raats

Word heidemaatje

Lezingen